Klademe důraz na poctivost, bezúhonnost a transparentnost. 

Připojte se k naší snaze zabránit porušování našich firemních hodnot, platných zákonů a podpořte nás zejména v prevenci hospodářské kriminality a korupce, jakož i nelegálního zaměstnávání. 

Případné podezření na trestný čin nebo závažné porušení pravidel nám můžete oznamovat jak s uvedením jména, tak zcela anonymně. Zůstanete v každém případě chráněni. Pokud sami neposkytnete údaje, které by umožňovaly vyvodit závěry o vaší osobě, nebude možné stopu k Vám vysledovat. 

Vaše hlášení zpracuje oddělení interního auditu skupiny Lindner.

Po nahlášení vám bude zřízena chráněná poštovní schránka, díky které bude pro nás komunikace s vámi snazší a bezpečnější.  

Upozornění: Tento systém nesmí být zneužit k úmyslnému poskytování nepravdivých nebo pomlouvačných informací. 

Jak vás náš systém ochrany oznamovatelů chrání

  • Systém je jako skříňka přístupná ze dvou stran.
  • Vaše údaje a soubory jsou přenášeny šifrovaně.
  • Neshromažďujeme a nepřijímáme žádné údaje pro vaši identifikaci.
  • Není možné vás technicky dohledat.