Cenimy sobie uczciwość, rzetelność i przejrzystość.

Przyłącz się do nas w zapobieganiu naruszania naszych wartości korporacyjnych, obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza w zapobieganiu przestępstwom "białych kołnierzyków" i korupcji oraz nielegalnemu zatrudnieniu. 

Podejrzenie popełnienia przestępstwa lub poważnego naruszenia przepisów można zgłosić do nas - podając swoje nazwisko lub całkowicie anonimowo. Pozostaniesz pod ochroną. Nie ma możliwości dotarcia do zgłaszającego, o ile nie poda on żadnych danych, które mogłyby zostać wykorzystane do wyciągnięcia wniosków na temat jego osoby. 

Twoje zgłoszenie zostanie przetworzony przez dział audytu wewnętrznego Lindner Group.

Po zgłoszeniu zostanie skonfigurowana dla Ciebie bezpieczna skrzynka pocztowa, dzięki czemu komunikacja z Tobą będzie łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Uwaga: ten system nie może być nadużywany do celowego dostarczania fałszywych lub zniesławiających informacji.

Jak chroni Cię nasz system informowania o nieprawidłowościach

  • System jest jak szafka, dostępna z dwóch stron.
  • Twoje dane i pliki są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.
  • Nie zbieramy i nie otrzymujemy żadnych danych umożliwiających Twoją identyfikację.
  • Śledzenie techniczne do Ciebie nie jest możliwe.